Strona główna - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Szkolenia członków Zarządu, Rady i pracowników LGD Print
Dec 18, 2009 at 04:47 PM

W dniach od 08.12 do 18.12.2009 r., członkowie Zarządu, Rady oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" uczestniczyli w szkoleniach. Dotyczyły one m.in. takich zagadnień jak: funkcjonowanie organizacji pozarządowych,  dokumenty i wytyczne regulujące wdrażanie PROW, w tym podejście LEADER; funkcjonowanie biura LGD; efektywne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - potencjały, cele, przedsięwzięcia, budżet, współpraca, zadania organów, w tym zadania Rady; organizacja naboru wniosków, procedura oceny formalnej projektów, prowadzenie dokumentacji konkursowej, zasady stosowania kryteriów lokalnych i zgodności z LSR; odwołania od oceny wniosków i wyboru projektów. W sumie przeszkolono 21 osób.

Inicjatywa LEADER - siła partnerstwa w rozwoju lokalnym Print
Nov 20, 2009 at 04:51 PM

Konferencja LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem", 20 listopada 2009 r.

Dnia 20 listopada 2009 roku, w Gościńcu Kamienny Potok w Firleju, odbyła się konferencja inaugurująca działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" zatytułowana  Inicjatywa LEADER- siła partnerstwa w rozwoju lokalnym. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób, związanych bezpośrednio i pośrednio ze Stowarzyszeniem. Wśród nich byli członkowie założyciele LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy z terenu siedmiu gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, starostwa powiatowego oraz innych lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego, a także osoby prywatne zainteresowane pozyskiwaniem pomocy finansowej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Czytaj dalej...
Informacja o aneksowaniu umowy o przyznanie pomocy Print
Nov 16, 2009 at 10:26 PM

W dniu 16.11.2009 Stowarzyszenie LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" podpisało z Samorządem Województwa Lubelskiego aneks do umowy na przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW na lata 2007-2013.

  • Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji >>
Informacja o aneksowaniu umowy o przyznanie pomocy na rok 2009 Print
Nov 03, 2009 at 11:44 AM

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" zwrócił się z prośbą do Samorządu Województwa Lubelskiego o aneksowanie umowy przyznania pomocy na rok 2009 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW na lata 2007-2013.

<< Start < Previous 91 92 93 94 95 Next > End >>

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
5 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 622396 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!