I ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE LGD - 21.07.2008 r. - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
I ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE LGD - 21.07.2008 r. Print E-mail

Dnia 21 lipca 2008 r. w Lubartowie odbyło się I Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem". Uczestniczyło w nim 35 osób. Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został Pan Janusz Bodziacki, Wójt Gminy Lubartów. Członkowie Zebrania przyjęli szereg uchwał niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" i  uchwałę przyjmującą Statut Stowarzyszenia. Powołano Komitet Założycielski, któremu udzielono pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. Ustalono również skład liczbowy i osobowy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia. Na Prezesa Zarządu członkowie Zebrania wybrali Panią Beatę Wilczyńską, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Damian Lewtak, zaś przewodnictwo Rady Stowarzyszenia objął Pan Janusz Bodziacki.

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
7 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 622412 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!