Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Print E-mail

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

2. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

3. EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

4. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

5. ANKIETA MONITORUJĄCA

6. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DO ANKIETY MONITORUJĄCEJ

7. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

8. WZÓR GWARANCJI

9. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ PMOCY DE MINIMIS

10. OSWIADCZENIE WŁAŚCICIELA CZY WSPÓŁWŁAŚCICIELA O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI

11. WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

12. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE

  • Załącznik 1_RDN - informacja dodatkowa ( .doc )
  • Załącznik 2_RDN - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną ( .doc )

13. WYKAZ GWARANTÓW - FORMY GWARANCJI PRZYJMOWANE JAKO ZABEZPIECZENIE WŁAŚCIWEGO WYDATKOWANIA ZALICZEK PROW 2007-2012r.

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
4 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 611861 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!