Małe projekty - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Małe projekty Print E-mail

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

  • w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

pobierz plik pdf >>> lub pobierz plik spakowany w zip >>> ( plik edytowalny - wymagana najnowsza wersja programu Adobe Reader - do pobrania z stąd: AdobeRdr1010_pl_PL.exe >>> lub AdobeRdr1010_pl_PL.zip >>>)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

  • w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

pobierz plik

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

pobierz plik

WNIOSEK BENEFICJENTA O PRZYZNANIE WYPRZEDZAJĄCEGO DOFINANSOWANIA

pobierz plik

ZAŁĄCZNIKI


Wniosek wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
9 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 611949 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!