Cele - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Cele Print E-mail

CELE OGÓLNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM"

1.
Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i jakości życia oraz rozwoju gospodarczego.

2.
Zwiększenie atrakcyjności obszaru, na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych, turystów, przedsiębiorców, inwestorów oraz mieszkańców.

3.
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja.


CELE SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM"

Cel 1.1.
Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo-społecznej i sportowej obszaru LSR.

Cel 1.2.
Promocja i wsparcie działań o charakterze ponadgminnym oraz zachowań wymagających współpracy.

Cel 1.3.
Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości, usług i produktów.

Cel 1.4.
Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR.

Cel 2.1.
Promocja walorów turystycznych i gospodarczych obszaru LSR.

Cel 3.1.
Wykorzystanie dostępnych akwenów wodnych i obszarów leśnych terenu LGD.

Cel 3.2.
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR.

 

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
4 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 622408 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!