Wizja - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Wizja Print E-mail

Wizją rozwoju obszaru objętego LSR jest powstanie terenu o znacznym poziomie i jakości życia, atrakcyjnym dla turystów i inwestorów. Właściwie wykorzystane zasoby doprowadziły do powstania licznych powiązań w ramach obszaru skutkujących wzrostem atrakcyjności obszaru, utworzeniem nowych miejsc pracy, wzrostem dochodów mieszkańców i samorządu. Jednocześnie rozwój terenu LGD nie wpływa negatywnie na stan środowiska czy dewastację zasobów kulturowych czy przyrodniczych.

Wizja ma na celu prezentacje ogólnego obrazu obszaru LSR jako miejsca o wysokiej atrakcyjności dla podmiotów zewnętrznych oraz wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców.

Nośnikiem rozwoju obszaru LSR jest właściwe wykorzystanie zasobów prowadzących do powstania sieci powiązań w ramach obszaru.

Miarą sukcesu realizacji Strategii jest wzrastająca atrakcyjność obszaru LSR, nowe miejsca pracy, wzrost dochodów mieszkańców i samorządu oraz ochrona stanu środowiska naturalnego przez negatywnymi skutkami rozwoju.

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
4 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 616329 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!