Misja - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Misja Print E-mail

LGD poprzez zwiększenie spójności terytorialnej oraz budowę zintegrowanej wspólnoty społecznej ma wzmocnić szansę na zwiększenie konkurencyjności obszaru objętego LSR i tym samym doprowadzi do wykorzystania unikalnych zasobów ludzkich, kulturowych, przyrodniczych oraz innych służących rozwojowi turystyki

Misja odpowiada na pytanie jak powstanie i funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprz i leśnym szlakiem" ma wpłynąć na rozwój obszaru objętego LSR. Katalizatorem rozwoju obszaru LSR ma być zwiększenie powiązań w ramach obszaru przy jednoczesnej budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej. Zwiększenie stopnia wykorzystania szans wynikających z rozwoju innego fragmentu obszaru doprowadzić powinno do zwiększenia konkurencyjności obszaru jako całości. Zasoby ludzkie, kulturowe, przyrodnicze czy prowadzące do rozwoju turystyki predestynują obszar do odegrania istotnej roli na mapie obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

Główny nacisk w ramach misji położony jest na współpracę i budowę sieci wzajemnych powiązań w ramach obszaru.

Miernikiem realizacji misji jest wykorzystanie szans, jakie dają wartościowe i unikalne zasoby. Realizacja misji opiera się o priorytety zawarte w Strategii Rozwoju Kraju, które najlepiej opisują kierunki rozwoju:

  • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;
  • Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej;
  • Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;
  • Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i bezpieczeństwa;
  • Rozwój obszarów wiejskich;
  • Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
6 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 616333 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!