Nabory Projektów - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Informacja o XXIII posiedzeniu rady Print E-mail
Aug 07, 2014 at 03:53 AM

XXIII POSIEDZENIE RADY LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" - RADA WYBRAŁA OPERACJE DO DOFINASOWANIA

W dniu 5 sirpnia 2014 roku w siedzibie LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" odbyło się  XXIII posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" poświęcone wyborowi operacji do dofinansowania.

Porządek obrad Rady:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji skrutacyjnej,

6. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania,

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania,

8. Zamknięcie obrad.

.
XXII POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" Print E-mail
Jul 28, 2014 at 08:22 PM

W dniu 25 lipca 2014 roku w siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A odbyło się posiedzenie Rady celem dokonania oceny złożonych wniosków w naborze, który odbył się w dniach 27.06.2014- 11.07.2014.

W naborze złożono 6 wniosków na działanie Małe Projekty, na łączną kwotę dofinansowania 144 708,63 zł.

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do biura LGD, były złożony w terminie i miejscu wskazanym w informacji o ogłoszeniu naboru przez LGD. Członkowie Rady LGD uznali je za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.

Następnie dokonano oceny zgodności operacji według lokalnych kryteriów.
Końcowym etapem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji.
W posiedzeniu Rady uczestniczyło 10 członków Rady.

Lista ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty wraz z załącznikiem nr 1.

Do pobrania:

INFORMACJA PRZEWODNICZACEGO O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" Print E-mail
Jul 15, 2014 at 08:48 AM

Informuję, że w dniu 25 lipca 2014 roku o godzinie 10.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem". Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A, pok. 8 (sala konferencyjna).

Porządek obrad obejmuje:

  • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
  • Przyjęcie porządku obrad,
  • Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD,
  • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
  • Głosowanie w sprawie wyboru projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
  • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
  • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
  • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 18A, pok. 50 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 - 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z §4 Regulaminu Rady LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem", który mówi:
"1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody."

Z poważaniemKrzysztof Kopyść

Przewodniczący Rady LGD

STOWARZYSZENIE LGD "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" ZAKOŃCZYŁO XIV NABÓR WNIOSKÓW Print E-mail
Jul 15, 2014 at 08:37 AM

W dniu 11 lipca 2014 roku zakończył się XIV  nabór wniosków. Nabór prowadzony był na działanie "Małe projekty".

W naborze dostępnych było 116 195,44 zł.

Wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 144 708,63 zł. Całkowita wartość złożonych projektów to kwota 190 538,14 zł.

Zestawienie złożonych wniosków >>>

OGŁOSZENIE O XIV NABORZE WNIOSKÓW Print E-mail
Jun 12, 2014 at 11:53 PM

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 1 - 9 of 38

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
9 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 622375 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!